Nâng cao năng lực ngôn ngữ theo chuẩn Nhật Bản

Để giao tiếp bằng ngôn ngữ con người cần có một nền tảng đó là năng lực ngôn ngữ.

Khi sử dụng năng lực ngôn ngữ có thể thực hiện được nhiều hoạt động ngôn ngữ khác nhau.

Tiếng Nhật Mina

Tiếng Nhật Mina

1. Năng lực ngôn ngữ giao tiếp

–          Năng lực ngôn ngữ giao tiếp được biểu thị bằng dễ cây, chúng hỗ trợ cho việc giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Năng lực ngôn ngữ gồm 3 yếu tố sau:

–          Năng lực có tổ chức ngôn ngữ liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phát âm, chữ viết, chính tả. Đây là năng lực được chú trọng trong giáo dục ngôn ngữ từ trước tới nay. Có thể hiểu năng lực về âm thanh, năng lực về chính tả và năng lực ngữ pháp, năng lực ngữ nghĩa, năng lực về âm thanh, năng lực về chính tả và năng lực đọc chuẩn xác.

–          Năng lực ngôn ngữ xã hội liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mối quan hệ với người giao tiếp hoặc với tình huông giao tiếp và vẫn đảm bảo các quy tắc khác được tuân theo đầy đủ..

–          Năng lực ngữ dụng liên quan đến việc kết hợp từ ngữ và hiểu được vài trò, mục đích của chúng. Có thể là năng lực diễn ngôn và năng lực mang tính chức năng. Năng lực diễn ngôn là năng lực kết nối hoặc kiểm soát diễn ngôn (đàm thoại). Năng lực mang tính chức năng là năng lực có thể sử dụng mọt các phù hợp trên cơ sở hiểu rõ vai trò, mục đích (ví dụ: báo cáo sự việc có thực nào đó, thuyết phục ai đó, …) của việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp.

2. Các hoạt động ngôn ngữ giao tiếp

–          Các hoạt động ngôn ngữ giao tiếp lấy nền tảng là năng lực giao tiếp toản rộng như các cành cây với nhiều nhánh cây rất đa dạng.

–          Các hoạt động ngôn ngữ được chia thành 3 loại hoạt động, đó là: hoạt động thu nhận (nghe, đọc), hoạt động sản sinh (nói, viết), hoạt động giao tiếp (thực hiện các hoạt động hội thoại,…). Ngoài ra, còn có Hoạt động liên quan đến ngôn bản (ngữ cảnh) có vai trò kết hợp 3 hoạt động này và chính lược kết nối từng hoạt động đó với các năng lực.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s