Xin mời các bạn đăng ký tham gia buổi sinh hoạt, BTC, đăng ký học hoặc đăng ký làm giáo viên/ thực tập viên tại đây

1. Đăng ký tham gia các buổi sinh hoạt tiếng Nhật

Cách thức: Hoàn thiện bản đăng ký tại link này:  http://bit.ly/1nesjsa

3. Đăng ký học

Cách thức: Hoàn thiện bản đăng ký tại link này http://tiengnhatmina.com/dang-ki-hoc/

4. Đăng ký làm giáo viên/ Thực tập viên:

Vui lòng gửi thư xin việc/ bản giới thiệu bản thân, vị trí ứng tuyển tới mail: tuyendung@mina.edu.vn

Advertisements

Đăng ký học và chính sách học thử


I, ĐĂNG KÝ HỌC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỌC THỬ

1. Đăng ký học

Online: Gửi email với nội dung: họ tên, số điện thoại, tên khóa định học, ca học, ngày học, thời gian bắt đầu học tới tiengnhatmina@gmail.com.

Ví dụ

Họ tên: Vũ Văn A

Số điện thoại: …..

Tên khóa định học: Khóa Luyện N4

Ca học: ca sáng

Ngày học: 3, 5

Thời gian bắt đầu học: tháng 7

Offline: Tiếng nhật Mina – tầng 3, số 8, ngõ 84 Chùa Láng, Hà Nội.

2. Học thử

– Đối với lớp đang học: Đăng ký học thử với tư vấn viên và đóng tiền 100k/1 buổi trước khi ngày học thử diễn ra ít nhất 1 ngày, không hoàn lại khi học viên không học vào ngày học thử.

– Số tiền học thử này sẽ được trừ vào học phí khi học viên đó học tiếp sau buổi học thử.