Có tự học tiếng Nhật được không nhỉ???

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều bạn muốn học tiếng Nhật nhưng lại không đủ thời gian để đến các trung tâm. Đôi khi do hoàn cảnh tài chính, bạn cũng không có điều kiện học tại trung tâm tiếng Nhật. Bạn đặt câu hỏi: CÓ TỰ HỌC TIẾNG NHẬT ĐƯỢC KHÔNG NHỈ????? TỰ HỌC BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY?????

Câu lạc bộ tiếng Nhật Mina xin giới thiệu và cùng các bạn TỰ HỌC TIẾNG NHẬT, tài liệu của chúng ta gồm có:

1, Nhp môn tiếng Nht (để hc bng chữ cái)
2, Sách Minanonihongo I
3, Sách từ mđi kèm Mina 1
4, Sách Gii thích ngữ pháp mina1
5, Sách nghe đi kèm mina1
6, Sách bài tđi kèm Mina1

Tt cả các sách nàđều có bán ti trường ĐH Hà Ni, bn nào ko mua được thì alo mình foto cho.

Ngoài ra các bn có thể vàLink Tài liệu sách báo tiếng Nhật: https://tiengnhatchomoinguoi.wordpress.com/2012/04/11/tai-li%E1%BB%87u-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-nh%E1%BA%ADt/ nó cũng sẽ ra rt nhiu tài liu về tiếng Nht cho các bn hc.

Trong quá trình tự học, các bạn có băn khoăn thắc mắc nào có thể chia sẻ tại fanpage cùng học tiếng nhật: : http://www.facebook.com/pages/Tieng-Nhat-Cho-Moi-Nguoi/196285537068967
hoăc email cho mình: thaovu.1102@gmail.com, đin thoi: 0985 994 671

Minasan, Gambatte ne 🙂

Advertisements